top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Zuzana Sojková
Vohančice 1
6601 Tišnov
IČO-05605334
1.Úvodní ustanovení:Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztahy o poskytování služeb mezi Zuzanou Sojkovou a
klientem o poskytování služby. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby a zákazníkem uvedenou službu zaplatit.
Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění.
2.Služba se objednává přes rezervační systém .
3.Pokud se klient z nějakých vážných důvodů nemůže dostavit oznámí s dostatečným předstihem .
Při zrušení termínu v domluvený den bude účtován storno poplatek 50% z ceny služby.
4.Provozovatel služby může odmítnout službu vykonat v případě své nemoci nebo nemoci dětí, služba bude provedena
v náhradním termínu.
5.Veškeré ceny za služby jsou uvedeny dle platného ceníku na webu.
6.Provozovatel může odmítnou vykonat službu při akutním a infekčním onemocnění klienta či jeho intoxikaci alkoholem a
návykovými látkami.

​Všeobecné obchodní podmínky: Text
bottom of page