top of page

Spotřebitelské informace o řešení sporů

1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 
Prodávající podnikatel,Zuzana Sojková jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Sídlem Vohančice 1,
66601 Tišnov ,IČ :05605334 ,email: zuzana @repozice.cz, který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytne služby.
 
Informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se
nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení  spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15,1200 Praha 2
email:adr@coi.cz
Internetová adresa :https://www.coi.cz/informace-oadr/
 
2.Informace o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských
sporů
 
Výše uvedený prodávající podnikatel,který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line informuje
spotřebitele o existenci evropské platformy pro řešení sporů on-line a možností jejího využití při řešení spotřebitelských
sporů on-line
 
ec.europa.eu/consumers/odr
 
Spotřebitelské informace o řešení sporů
1.Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Prodávající podnikatel, Zuzana Sojková jako fyzická osoba  zapsaná v živnostenském rejstříku,sídlem Vohančice 1,
66601 Tišnov ,IČ :05605334, email: zuzana @repozice.cz, který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje
služby,informuje spotřebitele,že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,které by se
nepodařilo mezi stranami urovnat přímo je:
Česká obchodní inspekce
oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů
Štěpánská 567/15 12000 Praha 2
e-mail:adr@coi.cz
Internetová adresa:https://www.coi.cz/informace-o-adr/
2.Informace o existenci evropské platformypro řešenísporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských
sporů
Výše uvedený prodávající podnikatel,
který spotřebitelům prodává výrobky nebo poskytuje služby on-line,informuje spotřebitele o existenci evropské platformy
pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení spotřebitelských sporů.
Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line
ec.europa.eu/consumers/odr
 
3.Informace o stížnosti na orgán státního dozoru
Se stížností se lze obrátit na orgán státního dozoru ,jímž je Česká obchodní  inspekce,Státní zemědělská a
potravinářská inspekce na úseku potravinářských výrobků,krajská hygienická stanice,pokud jde  o prodej výrobků a
poskytování služeb,které jsou upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví,nebo obecní živnostenský úřad v oblasti
obchodu a služeb,příslušný podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění
provozovny,provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.

​Spotřebitelské informace o řešení sporů: Text
bottom of page